Giá đất khu Phú Nhuận 1

 • I20 7x18.5m 70tr, d12m
 • H21 7x19m 132tr, d20m nvk
 • H18 7x19m 135tr, d20m nvk
 • E4 7x18.5m 75tr, d12m
 • D17 7x18.5m 80tr, d12m, Dong Nam
 • B44 7x18.5m 69tr
 • B26 7x18.5m 60tr, d12m
 • A16 7x18.5m 79.8tr, d12m, Tay Nam
 • B4 7x19m 161tr, d40m tvb
 • B5 7x19m 160tr, d40m tvb
 • E2 7x18m 73tr, d12m
 • F12 7x18.5m 76tr, d12m
 • H19 7x19m 132tr, d20m nvk
 • I11 7x18.5m 68tr
 • I23 7x18.5m 140tr

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay