Giá đất khu Phú Nhuận 2

 • H41 7x18.5m 110tr, d20m nvk
 • G24 7x18.5m 74tr, d12m
 • F3 7x18.5m 67tr, d12m, hop dong
 • E8 75tr
 • C24 7x18.5m 84tr
 • A44 7x18.5m 74tr, d12m
 • A34 7.1x18.5m 65tr, d12m
 • A25 7x19m 150tr, d40m tvb
 • A40 7x18.5m 80tr
 • C20 7x18.5m 70.5tr, d12m, Dong Nam
 • D5 7x18.5m 75tr
 • F21 7x18.5m 96tr, d40m nkd
 • F7 7x18.5m 67tr, d12m, hop dong
 • G25 7x18.5m 75tr, d12m
 • H7 7x18.5m 75tr, d12m, doi dien cv

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay