Giá đất khu Công Nghiệp Sài Gòn

 • A11 10x20m 130tr, d40m tvb, Tay Nam
 • C22 10x20m 75tr, d20m
 • D7 10X20m 103tr, d40m nkd, Dong Nam
 • J12 10x20m 95tr, d40m nkd, Dong Nam
 • J16 10X20m 95tr, d40m nkd, Dong Nam
 • J50 10x20m 60tr, d14m, Tay Bac
 • J53 10x20m 60tr, d14m, Tay Bac
 • J54 10x20m 63.5tr, d14m, Tay Bac
 • K16 12x20m 60tr
 • L10 14x17m (225.5m2) 65tr, d14m, goc 2mt, Dong Nam
 • L4 10X20m 60tr, d14m, Nam
 • L7 10x20m 56.5tr, d14m, Nam
 • M18 10x20m 65tr, doi dien cv, Tay Bac
 • M19 14x18m 68tr, goc 2mt
 • M8 10x20m 60tr, d14m

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay